Władze

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników, które stanowi Prezydent Miasta Bełchatowa,

Rada Nadzorcza,

Zarząd.

Rada Nadzorcza Bełchatowskiego TBS Sp. z o. o.

Jan Skrobisz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mikołaj Janik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Magnucki – Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Bełchatowskiego TBS Sp. z o. o.

Zbigniew Kuchciak – Prezes Zarządu