Władze

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników, które stanowi Prezydent Miasta Bełchatowa,

Rada Nadzorcza,

Zarząd.

 

Rada Nadzorcza Bełchatowskiego TBS Sp. z o. o.

Jan Skrobisz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Alina Jarecka – Sekretarz Rady Nadzorczej

Michał Kosędka – Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Bełchatowskiego TBS Sp. z o. o.

Szczepan Chrzęst – Prezes Zarządu