Inwestycje zrealizowane

Pierwszą inwestycją Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego   Sp. z o.o. była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, z przyłączami do instalacji zewnętrznych i małą architekturą  przy ul. Fabrycznej 1 w Bełchatowie. Na budynek o powierzchni użytkowej 1532,25 m2  składa się:
  • 29 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 248,32 m2 (w tym: 16 lokali  jednopokojowych, 7 lokali – dwa małe pokoje, 6 lokali – dwa duże pokoje).
  • 3 lokale handlowo-usługowych o powierzchni 198,91 m2.
  • 1 lokal biuro Spółki o powierzchni 85,02 m2.
Inwestycja przy ul. Fabrycznej 1 została zrealizowana przy udziale kredytu z KFM Banku Gospodarstwa Krajowego i została ukończona w kwietniu 1999r.
Bełchatowskie TBS oprócz budowy budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej podjęło prace budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń w budynku hotelu „Wiktoria” przy Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6 na lokale mieszkalne. Inwestycja częściowo została zrealizowana przy udziale kredytu z KFM Banku Gospodarstwa Krajowego. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 5 485,61 m2. Inwestycja została ukończona w maju 2001 r. Pozwoliło to na uzyskanie:
  • 106 mieszkań pełno-standardowych o powierzchni użytkowej  5238,01 m2 (w tym: 26 lokali jednopokojowych, 22 lokale – dwa pokoje małe, 52 lokale – dwa pokoje duże,  6 lokali – trzy pokoje duże).
  • 2  lokali handlowo-usługowych o powierzchni użytkowej łącznie 247,60 m2.
W 2006 r.  Spółka rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Targowej 3.  Budynek o powierzchni użytkowej 1102,50m2  posiada 24 lokale mieszkalne (w tym: 10 lokali jednopokojowych, 8 lokali dwupokojowych i  6 lokali trzypokojowych). Inwestycja zrealizowana została  przy udziale kredytu z banku BGK ze środków KFM. Mieszkania  oddano do użytku w październiku 2007 r.  Budynek nie posiada lokali handlowych.
Budowę budynku przy ul. Czyżewskiego 20 rozpoczęto w marcu 2010 r.  Budynek jest blokiem bliźniaczym do budynku przy ul. Targowej 3. Powierzchnia użytkowa 1102,50 m2 – 24 lokale mieszkalne (w tym:  10 lokali 1-pokojowych, 8 lokali 2-pokojowych i  6 lokali 3-pokojowych). Budowa  zrealizowana została  przy udziale kredytu z PKO BP S.A. Blok został oddany do użytku w październiku 2011 r.  Budynek nie posiada lokali handlowych.
Kolejną inwestycją była budowa dwóch bliźniaczych budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych znajdujących się przy  ul. św. Alberta  Chmielowskiego  15  i  17 w Bełchatowie. Proces inwestycyjny rozpoczęto w 2012 roku.  W lipcu 2014 roku najemcy dostali klucze.  Oddano do użytkowania dwa budynki o powierzchni użytkowej 2064,09 m2 każdy ( w tym po: 7 lokali 1-pokojowych, 20 lokali  2-pokojowych i  12 lokali mieszkalnych 3-pokojowych. Łączenie otrzymało mieszkania 78 rodzin.  Budynki nie posiadają lokali handlowych. Budowa była współfinansowana kredytem z PKO BP SA.
Ostatnim blokiem pobudowanym przez spółkę jest ten znajdujący się przy ul. Chmielowskiego 19 w Bełchatowie. Znajduje się w nim 39 lokali mieszkalnych (7 lokali 1-pokojowych, 20 lokali 2-pokojowych oraz 12 lokali 3-pokojowych). Blok został oddany do użytku w 2020 r., gdzie w marcu wprowadzili się potencjalni najemcy. Powierzchnia użytkowa mieszkalna tego budynku wynosi 2061,14 m2