Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki  wynosi 10.545.500,00 zł. (dziesięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 105.455 (sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł. (sto złotych) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Wszystkie udziały obejmuje Miasto Bełchatów.