Przedmiot działania

Siedzibą Spółki jest miasto Bełchatów, terenem działania miasto i gmina Bełchatów. Na zasadach zlecenia Spółka może wykonywać swą działalność na terenie sąsiednich gmin.

Zasoby mieszkaniowe Spółki przeznacza się wyłącznie na wynajem po umiarkowanych czynszach dla rodzin, które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę lub kupno własnego mieszkania.

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:

  • Nabywać budynki mieszkalne;
  • Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
  • Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;
  • Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa;
  • Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
  1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
  2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
  3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
  4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.