Wspólnota Mieszkaniowa

Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. funkcjonuje na bełchatowskim rynku nieruchomości również jako  zarządca Wspólnot Mieszkaniowych.

Od dnia 01.03.2006 r. Towarzystwo obsługuje Wspólnotę Mieszkaniową na osiedlu Dolnośląskim bl. 201 kl. III. IV, V w Bełchatowie. Powierzchnia użytkowa  administrowanego zasobu wynosi 4 848,70 m2 – 92 lokale mieszkalne.

Zainteresowani jesteśmy podjęciem współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z terenu miasta Bełchatowa.  Oferujemy pełną obsługę administracyjną , finansowo-księgową, remontowo-techniczną  i formalno-prawną.

Zapraszamy do współpracy