Lokale powierzone

W dniu 11.03.2013 r. Bełchatowskie TBS Sp. z o.o. podpisało z Miastem Bełchatów umowę dzierżawy części nieruchomości, w których znajdują się lokale użytkowe i garaże położone w Bełchatowie w budynkach wielomieszkaniowych  przy ul. Św. Barbary 1, 2, 8 (18 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1 580,42 m2 i 118 miejsc postojowych zlokalizowanych w garażach pod budynkami).