Władze

Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników, które stanowi Prezydent Miasta Bełchatowa,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd

Rada Nadzorcza Bełchatowskiego TBS Sp. z o. o.:

Krzysztof Magnucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Hofman – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Wyczachowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Bełchatowskiego TBS Sp. z o. o.:

Zbigniew Kuchciak – Prezes Zarządu